تعرفه نامه و لیست های قیمت خدمات نقاشی ساختمان و رنگ در سال 1400

 

هر سال در ایران قیمت نقاشی ساختمان و خدمات رنگ آمیزی توسط اتحادیه های نقاشان ساختمان هر شهر بخاطر تورم و افزایش قیمت ها اعلام می شه

اما دستمزدهای بازار و نقاشان ساختمان بخاطر رقابت معمولا 30 درصد پایین تر از قیمت های اتحادیه می باشد.

 

قیمت خدمات رنگ آمیزی بر حسب متر مربع می باشد و انواع رنگ و مصالح قیمت های متفاوتی در بازار دارند.

 

در صورت اعلام قیمت ها در سال جدید، در اینجا درج خواهد شد.

 

3 Apr 2021